สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปี 2561

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 28 (7-13 กรกฎาคม 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 27 (30-6 กรกฎาคม 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 25 (16-22 มิถุนายน 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 26 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ระหว่างวันที่ 5 -11 พฤษภาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561)