สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 28 (7-13 กรกฎาคม 2561)

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 28 (7-13 กรกฎาคม 2561)