สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปี 2561

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 10 (ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 4 (ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2561)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 2 (ระหว่างวันที่ 6 -12 มกราคา 2561)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 – 5 มกราคม 2561 )