สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปี 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 51 (ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50 ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ระหว่างวันที่ 25พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3พฤศจิกายน 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37 วันที่ 9-15 กันยายน 2560