สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปี 2559

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 52 วันที่ 23 - 31 ธันวำคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 51 วันที่ 16-22 ธันวาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50 วันที่ 9-15 ธันวาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 วันที่ 2-8 ธันวาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 48 วันที่ 25 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 47 วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 46 วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 45 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 43 วันที่ 21 -27 ตุลาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 41 วันที่ 6 – 13 ตุลาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 40 วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 38 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2559
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37 วันที่ 9 - 15 กันยายน 2559