การประชุมนายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วประเทศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ.2561