ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                 ประกาศผมสทธสอบ

                                                 >>> รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<