โครงการการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง การขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง

โครงการการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง การขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง   ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559- วันที่ 31 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://164.115.129.63/dcontrol/site/index.php

156