คะแนนตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ปี 2557 สรุปจำนวนจังหวัดในแต่ละระดับคะแนนตามบทบาทภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์ในการบริหารการจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558

แจ้งยืนยันกรอบจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ และการกำกับติดตามตัวชี้วัด ตามบทบาทภารกิจสำนักฯ (ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด)

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในพื้นที่บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 13 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ประกาศเชตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ ในท้องที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านท่าสองคอน หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย..

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เนื่องจากปรากฏว่าในท้องที่ได้เกิดโรคปากเเละเท้าเปื่อยในโคเนื้อเเละกระบือ ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายเเรง...

Error
  • Error. Feed not found.

Additional information