ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนากับแก้  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร