3

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยาย ภายใต้หัวข้อ " การสร้างความรับรู้เชิงนโยบายเร่งด่วนของทีมงานโฆษก กรมปศุสัตว์ " นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยาย เรื่อง " การเร่งรัดขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในสัตว์ปีกและการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า " พร้อมเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเทคโนโลยี " ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA " จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   รวมทั้งนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทยบริการ บรรยาย “กรอบภารกิจการดำเนินงานของกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทยบริการ” ณ โรงแรมทินิดี แอท บางกอกกอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

pic01

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สาธารณรัฐประชาชนจีนพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทิศเหนือติดกับมองโกเลียและ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเกาหลีเหนือ จากข้อมูลการระบาดครั้งนี้ พบมีสุกรตายเฉียบพลัน 47 ตัวจากสุกรทั้งหมด 8,116 ตัว คิดเป็นอัตราตายร้อยละ 0.58 ในฟาร์มสุกร 1 ฟาร์ม เมื่อส่งตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ China Animal Health and Epidemiology Center, National Research center for exotic animal diseases พบว่าให้ผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และภายหลังทราบผลทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการควบคุมโรคตามแผนเตรียมความพร้อมและ แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรร โดยการทำลายและฝังสุกรร่วมฝูงทั้งหมด ทำลาย ซากสัตว์หรือเครื่องใน ควบคุมการเคลื่อนย้าย ค้นหาและเฝ้าระวังโรคในสุกรที่เลี้ยงและสุกรป่าในพื้นที่ ส่วนการสอบสวนหาสาเหตุของโรค ยังไม่สามารถสรุปได้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

20

 

                วันที่ 8ส.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธาน “มอบถุงยังชีพและหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้เกษตรกร” โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

 

1

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (10 ส.ค. 61)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

1

 

 

              26 ก.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561" และปลูกต้นรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์ รัขกาลที่ 10 ณ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

             โดยมีการจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดปัญหาการนำสุนัขและแมวไปปล่อยในที่สาธารณะจนกลายเป็นสุนัขและแมวจรจัดอีกด้วย

 

ที่มา : http://www.naewna.com แนวหน้า วันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Page 1 of 3