ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์