ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา