รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา