> (คลิกที่นี่) ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

-ตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์              2   อัตรา

-ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์       1   อัตรา