ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา