ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา