ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา