277414

 

277415 277416
277417 277418
277419 277420
277421 277422
277423 277424

 

 

 ที่มาของข้อมูล : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service