จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงิน จังหวัดสระบุรี, ชลบุรี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ, หนองคาย, เชียงราย, นครสวรรค์, เพชรบุรี, พัทลุง, ตรัง, และสงขลา

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเต็นท์