เอกสารข้อหารือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่นในการจับสุนัขและแมวจรจัด