กำหนดการ

แบบตอบรับ(สำหรับผู้เข้าร่วมมงาน ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และหน่วยงานส่วนกลาง)

หนังสือสั่งการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

หนังสือปศุสัตว์เขต 1

หนังสือสั่งการปศุสัตว์เขต 2-9

คำกล่าวรายงาน Word    Pdf

  คำกล่าวเปิดงานWord  Pdf

คำกล่าวสดุดีWord   Pdf