ในเขตพื้นที่ บ้านโนนสีสังข์ หมู่ 3 ต.บ้านซ่ง อำเภอคำชะอี บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร