ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา