ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน  ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา