ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ ในท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์