ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ดและห่านรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับทำพันธุ์ ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด