ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป้ด และห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน  ทุกตำบล  ทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม