ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี