ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำพวกไก่ เป็ด ห่าน นกกระทา และสัตว์ปีกชนิดอื่น ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง