ประกาศกำหนอเขตว่ามีโรคระบาด ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน