ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน  รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่ใช้สำหรับทำพันธุ์ ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในพื้นที่   จังหวัดมุกดาหาร