ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์