ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โรคคอบวม บ้านห้วยส้านใน ต.ห้วยผล อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน