สปอตโทรทัศน์

IMG 0384 IMG 0322 IMG 6678 IMG 0647 IMG-0526-300x200 174171-r-1500361459260 

                                                                                                                                                                                                              

 วีดีโอให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

รู้ทันโรคกับกรมปศุสัตว์

Dr.siriraj-warning rabies

newRabies in dogs

Preventing Rabies

Rabies-prevent

Rabies prevention in thailand