บันทึกข้อความรายละเอียดการโอนจัดสรรงบฯ(คลิกที่นี่)

click here