แจ้งยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป