1

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (10 ส.ค. 61)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม