กิจกรรม Big Cleaning Day

 

1544081883437

 

สคบ.ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ทุกคนในสำนักฯ ร่วมใจกันสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย 5ส.