25611219 ๑๘๑๒๑๙ 0003

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมทั้งผู้อำนวยกลุ่ม/ฝ่ายและบุคลากร ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแผนและแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์