1556261343399

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในงานสงกานต์ กรมปศุสัตว์ "ม่วนซื่น...รื่นเริงใจ ปศุสัตว์ไทย...มหาสงกรานต์ จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ โดยในงานได้มีการจัดประกวดนางสงกรานต์กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๒ อีกด้วย

 

 

ที่มาของข้อมูล :: คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์