S 63774739

     

          วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์​จีระ​ศักดิ์​ พิ​พัฒนพงศ์​โสภณ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (vdo conference) ร่วมกับปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในการนี้ นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย  ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center , EOC ) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป