โครงการ/หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563”
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 001 (1)

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์