703524 

          ประมวลผลกิจกรรมโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพ

  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์แพทย์บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยอดรวม

ประชากร 2,622 ราย

ฉีดวัคซีนสุนัข 1,070 ตัว  แมว 1,821 ตัว

ทำหมันสุนัข 363 ตัว  แมว 2,414 ตัว

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป