ผอ.ธนวฒน พนธสนท 200206 0002

ผอ.ธนวฒน พนธสนท 200206 0001

 

คณะฯสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบักโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป