S 60743682

 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63

อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ ดร.ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ให้สัมภาษณ์ ประเด็น ”โรค African Horse Sickness” รายการ Thailand Today ออกอากาศ ช่อง NBT World เวลา 21.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป