Head

 

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 08.00 น. ผู้บริหารในสังกัดกรมปศุสัตว์เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท แล้ว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020) โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และหลังจากที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 แล้ว ได้ร่วมดื่มพร้อมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นการรณรงค์บริโภคและเชิญชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก (World Milk Day) 1 มิถุนายน 2563 นี้ ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู World Milk Day & #Enjoy Dairy” ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีได้ร่วมกันแจกผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้แก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ (VDO)

เพิ่มเติม... 🇹🇭 อธิบดีกรมปศุสัตว์ Kick Off ชวนคนไทย ร่วมดื่มนม ทุกวัน ทุกวัย ทุกเมนู EnjoyDairy ในวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2020) 1 มิถุนายน 2563 🥛🥛
     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมดื่มนมเพื่อรณรงค์การบริโภคนม ในวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2020) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้
     ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2020 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ดังนั้น กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 จึงกำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Everyone in Every Menu” เพื่อรณรงค์การบริโภคนม ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี (คิดเป็นสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 6 เท่า) ซึ่งถือเป็นปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี ประเทศสิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน 38 ลิตร/คน/ปี โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยการบริโภคนมทั่วโลกอยู่ที่ 113 ลิตร/คน/ปี ซึ่งในเอเชียมีการบริโภคนม 66 ลิตร/คน/ปี ยุโรป 274 ลิตร/คน/ปี อเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี และลาตินอเมริกา 124 ลิตร/คน/ปี จึงตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทยจากปัจจุบัน 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เพราะการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้พวกเราต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ Challenge, Share, Learn และ Shop ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการช่วยกันกระตุ้นให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หันมาบริโภคนมภายในประเทศกันมากขึ้น
     กิจกรรม Challenge การเชิญชวน/ท้าทายการบริโภคนมแบบต่าง บนโลกออนไลน์
     กิจกรรม Share การแชร์ภาพถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์นมโคจากเกษตรกรไทยผ่านสื่อออนไลน์
     กิจกรรม Learn การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ในการทำเมนูต่างๆ จากผลิตภัณฑ์นมโค
     กิจกรรม Shop การจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นมราคาพิเศษ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงวันดื่มนมโลก ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมากขึ้น
     กรมปศุสัตว์ต้องขอขอบคุณพันธมิตร ได้แก่ อ.ส.ค. FAO ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ สหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ร่วมกันรณรงค์การบริโภคนม และทำให้เกิดงานวันดื่มนมโลกประจำปี 2563 โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อไป และเพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์บริโภคนม
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมดื่มนมพร้อมกัน เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ และเป็นการรณรงค์บริโภคนม ในวัน World Milk Day ปีนี้ และขอเชิญชวนให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกครอบครัว จัดกิจกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์นม พร้อมแชร์ภาพสื่อออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 มาร่วมดื่มนมกันเยอะๆ #EnjoyDairy#WorldMilkDayThailand
     ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม