297964

รับมือ ลัมปี้ สกิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยรอบ 2 และเฝ้าระวังโรคตามแผนประจำปี 2564

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอปะทิว และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD รอบ 2/64 และเก็บตัวอย่างเลือด ซีรั่ม เฝ้าระวังโรคตามแผนและกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดชุมพร จำนวน 106 ตัว ให้กับฟาร์มโคนมของนายมนัส ขยายแย้ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคและกำจัดแมลงระบาดพาหะนำโรค ลัมปี้ สกิน ที่เริ่มมีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง

      ในช่วงบ่ายได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชุมโค ร่วมกับรักษาการปศุสัตว์อำเภอปะทิว เพื่อขอสนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดแมลงและแหล่งเพาะพันธุ์ให้กับฟาร์มโคนมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค ในวันจันทร์-อังคาร ที่ 24-25 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

      โดยในวันนี้การจัดการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อของ อ.ปะทิว สนง.ปศอ.ปะทิว ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเขาไชยราช ได้เข้าฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในจุดเกิดโรค และบริเวณฟาร์มใกล้เคียง จำนวน 5 ราย และในพื้นที่ ม.2 บางสน จำนวน 1 ราย นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ สู้โรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลเขาไชยราช จำนวน 25 ราย อีกด้วย

 

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์