รุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 3  วันที่ 16 - 22 มกราคม  2559

รายละเอียดเพิ่มเติม...