สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50 วันที่  5 - 11 ธันวามคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม